چسب نواری :
مورد استفاده: زگیل این درمان واقعا مؤثر است. پوشاندن زگیل با چسب نواری بهتر از فریز کردن، آن را ریشه‌کن می‌کند. بر اساس مقاله‌ای در آرشیو پزشکی اطفال و نوجوانان، چسب نواری پس از دو ماه 85 درصد زگیل‌ها را از بین برد. در مقایسه، 65درصد زگیل ها به روش فریز کردن از بین رفتند.برای استفاده صحیح از چسب نواری، محل مورد نظر را تمیز کرده، قطعه‌ای از چسب را کمی بزرگتر از اندازه زگیل بریده و روی آن قرار دهید و کمی بمالید تا محکم شود. هر سه روز یک بار چسب را جدا کرده و سلول های مرده را با سنگ‌پا یا ناخن‌گیر جدا کنید. این کار را تا زمانی که زگیل کاملا ناپدید شود تکرار کنید. مواد شیمیایی موجود در چسب، زگیل را خفه کرده و از بین می‌برند.