خلاصه اي از زندگي نامه پيامبران اولوالعزم
زندگي نامه حضرت نوح ـ عليه السّلام ـ :
حضرتنوح ـ عليه السّلام ـ اولين پيامبر اولوالعزم است كه داراي شريعت وكتابمستقل بوده و همچنين اولين پيامبر بعد از ادريس ـ عليه السّلام ـ است و بهنگام بعثت چـــهار صــد سال داشت. شغل او نجّاري و مردي بلند قامت، تنومند وگندم گون با محاسن انبوه بود و مركـــز بعثت و دعوت او در شامات و فلسطين وعراق بوده است. نام اصلي نوح عبدالغفار بـــوده و پس از ماجراي طوفان پانصدسال زندگي كرد و به آباداني شهرها پرداخت.قبر شريف حضــرت نوح ـ عليهالسّلام ـ در نجف اشرف، كنار قبر حضرت علي ـ عليه السّلام ـ قرار دارد.براي مطالعه به سوره ها و آيات زير مراجعه نمائيد: آل عمران / 23 ـ نساء /163 ـ انعام / 84 ـ اعراف / 59، 69 ـ هُود / 25، 32، 36، 42، 45، 46، 48،89 ـ اسراء / 3، 17 ـ شعراء / 105، 106، 116 ـ صافات / 19، 75 ـ نوح / 1،21، 26.

زندگي نامه حضرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ :
ابراهيم ـ عليه السّلام ـ دومين پيامبر اولوالعزم است كه داراي شريعت و كتاب مستـــــقل بوده، آن حضرت سه هزار و سيصد و بيست سال بعد از هبوط آدم ـ عليه السّلامـ به دنيا آمد، اهل تاريخ نام پدر ابراهيم ـ عليه السّلام ـ را تاريخ (باخاء و حاء) نوشته اند.
اين پيامبر بزرگ در شهر «اور» از شهرهاي بابل به دنيا آمد. ابراهيم ـ عليه السّلام ـ هنوز متولد نشده بود كه پدرش ازدنيا رفت و آزر عموي ابراهيم سرپرستي او را به عهــــده گرفت. ولادت ابراهيم در دوران «نمرود بن كنعان» بوده است. ابراهيم در ايام نوجواني مبارزه خود،با نمرود و مردم بت پرست را شروع كرد و بت هاي عبادتگاه را به جـــــــز بت بزرگ شكــــــست.
وي در سن سي و شش سالگي با ساره ازدواج كرد. چون سارا ناز بود وي كنيز خود هاجـــر را به ابراهيم بخشيد كه از او صاحب فرزندي بنام اسماعيل گرديد.ابراهيم و فرزندش اسماعيل به دستور خداوند خانه كعبه را بنا نهادند.وي سرانجام در سنّ صد و هفتاد و پنج سالگي فوت كرد او را در باغ عفرون دفن كردند و اكنون قبر او شهر الخليل (در كشور فلسطين) نام دارد. بــراي مطالعه به سوره ها و آيات زير مراجعه نمائيد. بقره / 124، 125، 126 ـ 127، 130 ـ132، و ... ـ آل عمران / 33، 35، 67، 68، 84، 95 ـ هود / 69، 74، 75، 76 ـانعام / 74، 75، 83، 151 ـ ابراهيم / 37، 38.

زندگي نامه حضرت موسي ـ عليه السّلام ـ :
حضرت موسي در زمان سلطنت «رامسيس» (فرعون) در مصر متولد شد.وي از نسل حضـــرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ و با شش واسطه به آن حضرت مي رسد.و پانصد سال بعد از ابراهيم ظهور كرد و دويست و چهل سال عمر نمود. و بر فراز تل سرخ رنگي در سرزمينهاي فلسطيــن ... به خاك سپرده شد. حضرت موسي ـ عليه السّلامـ در كودكي در دامان فرعون پرورش يافت، سپس از مصر به مَديَن هجرت و به مدت بيش از ده سال در آن سرزمين زندگي كرد و بعد از مبعوث شدن به مقام نبوت، دوباره براي مبارزه با فرعون و فرعونيان به مصر بازگــــشت و سرانجام دراين مبارزه پيروز، و بني اسرائيل را از دست آنان نجات داد. براي مطالعه بهآيات و سوره هاي زير مراجعه نماييد: بقره / 51، 53، 55، 60، 61، 67، 87 ـاعراف / 102، 103، 114، 116 و ... ـ يونس / 75، 77، 80 و ... ـ طه / 5، 6،9، 11، 19، 36، 40 ـ قصص / 3، 7، 10، 15، 18، 19، 20 ـ يونس / 75، 77، 80الي 84.

زندگي نامة حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ :
حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ پنج هزار و پانصد و هشتاد و پنج سال بعد از هبوط آدم و پانصد سال، قبل از ميلاد پيامبر اسلام در سرزمين كوفه در كنار رودفرات به دنيا آمد.و به گفتــــــه بعضي او در دهكده ناصره يا بيت المقدس متولدگرديد ولادت او به طور معجزه به اذن خـــدا، بدون پدر رخ داد. مادرش حضرت مريم است.عيسي ـ عليه السّلام ـ در سي سالـــــگي در بيت المقدس به پيامبري مبعوث شد و داراي شريعت و كتابي به نام انجيل بود،او داراي معجزات فراوان از جمله درمان نمودن بيماران ناعلاج و زنده كردن مردگان بود.سرانجام يهوديان پس از گذشت سي و سه سال از زندگي عيسي ـ عليه السلام ـ تصميم به قتلش گرفتند اما خداوند او را از دست آنها نجات داد و به آسمان بُرد. براي مطالعه به آيات و سوره هاي زير مراجـــــعه نماييد: بقره / 87، 136، 253 ـ آلعمران / 45، 52، 55، 59 ـ نساء / 157، 163، 171 ـ مائده / 17، 46، 72، 75،78.
زندگي نامه حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ :
حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ برترين پيامبران و رسولان و خاتــم آنهاست وپس از او پيامبري نخواهد آمد، مشهور بين علماي اماميه آن است كه ولاد ت پيامبر اسلام در عــــام الفيل سال پانصد و هفتاد ميلادي در هفده ربيع الاول روز جمعه بوده است. نام پدرش عبدالله و نام مادرش آمنه است. پيامبر گرامياسلام، در سنّ بيست و پنج سالگي با خديجه ـ ســـلام الله عليها ـ ازدواج كرد،و در سن چهل سالگي به پيامبري مبعوث شد. پيامبر گرامي اسلام بعد از بيست وسه سال انجـــام رسالت و تبليغ در روز دوشنبه، بيست و هشتم ماه صفر، ســــال يازدهم هجرت در سن شصت و سه سالگي دارفاني را وداع گفت. براي آن حضرت معجزات زيادي ذكر شده است و معجزه جاويد ايشان قرآن كريم است