جام جم آنلاين: ستاره شناسان اعلام کردند ستارگاني در کهکشان راه شيري وجود دارند که با بلعيدن ماده تاريک باعث بقاي خود براي بيليونها سال خواهند شد.

بر اساس مطالعات جديد محققان سوئيسي، ستارگاني در مرکز راه شيري وجود دارند که براي ادامه بقاي خود بيش از بيليونها سال قادر به بلعيدن ماده تاريک در کهکشان هستند که در صورت يافتن چنين ستاره هايي در کهکشان مي توان مواد اسرار آميز تشکيل دهنده ماده تاريک را مشخص کرد.


محققان دانشگاه استکهلم براي بررسي تاثير ماده تاريک بر روي ستارگان، تکامل آنها را هنگام تراکم گرانشي ذرات حجيم با فعل و انفعالات ضعيف ( WIMP) کانديدهاي جديد تشکيل دهنده ماده تاريک، مدل سازي کردند.

اين گروه با مشاهده نتيجه مدلسازي دريافتند ستارگاني که کمتر از 0.3 سال نوري از مرکز کهکشان راه شيري در حال چرخش هستند قادر به جذب مقادير زيادي از WIMP ها بوده که براي انجام چنين عملي ستارگان بايد بيشتر از مدار دايره وار خود امتداد يابند تا حرکت آنها کند شده و بتوانند به دور از مرکز کهکشاني ذرات ماده تاريک را جذب کنند.

به گفته ستاره شناسان سوئدي ذرات ماده تاريک پس از جذب شدن با گازهاي ستاره اي برخورد کرده و انرژي خود را از دست داده و به تدريج در مرکز ستاره - جايي که WIMP ها به صورت معمول قادرند با ضربه زدن و نابودي يکديگر -انرژي فراواني توليد کنند، ساکن مي شوند.
با وجود فرضيه هاي گوناگون در جهت توضيح وجود ماده تاريک در ستارگان، مطالعات جديد جزئيات محاسبه چگونگي جذب WIMP ها توسط ستارگان را افزايش خواهد داد.

دانشمندان معتقدند در صورتي که چنين ستارگاني موجود باشند و ستاره شناسان قادر به رديابي غبار حاصل از آنها در کهکشان راه شيري براي مشاهده ستاره هاي ذکر شده شوند، مي توان اولين نشانه هاي مستقيم وجود ماده تاريک را به اثبات رساند.

بر اساس گزارش نيوساينتيست، دانشمندان بر اين باورند اگر تنها يک ستاره با چنين خصوصياتي يافته شود، مي توان شواهد ارزشمندي را مبني بر تشکيل شدن ماده تاريک از WIMP ها ارائه کرد.